Home
Muzika
Kontaktoni
Flashsplash
e-mail me
   

Vendoheni Bisnisin te Juaj Ketu Pa Pagese Sade Per Dibranet

Dega industrise Emri i ndermarjes aktiviteti
PRODHIM " KNAUF - RADIKA " prodhimi   i Gipsit dhe perpunimi i artkujve te gipsit (plasterbord, alabaster gips, )
INDUSTRIA USHQIMORE " Kllas", " Behar ", prodhimi i prodhimeve te miellit
ENERGJETIKE " SHPILJE " hidrocentral ne liqe artificial
NDERTIMTARI " KORABI " sipermarje te ndertimeve te objekteve per banim dhe rugeve
NDERMARJE PUBLIKE " Posta " sherbime postale
" Telekomi" sherbime telefonike
"STANDARD " sherbime per ujin dhe higjienen e qytetit
" Distribucioni " distribuimi i energjise elektrike ne qytet
TRANSPORT
" Jugotrans " transport i udhetareve
HOTELIERI " Banjat e Dibres " Sherbime hotelierike dhe shendetsore                                   banja me uje mineral

Duani Bussnisi Juaj Ketu Me kone  Email:  info@Radiodibra.com  dhe Informatat

Radio Dibra Ne Kofte Se Duani Me Pame Busnisin Tuaj Ketu Email Info@radiodibra.com